سپیدستان تجارت فعال در زمینه صادرات، واردات و تامین انواع مواد معدنی، فلزات، مواد اولیه شیمیایی و... با بیش از ده ها سال سابقه می باشد.