سپیدستان تجارت

اگر در خصوص بازاریابی، واردات و یا صادرات محصولات معدنی درخواستی دارید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
مانند: گندله، سنگ آهن، سود پرک و ...